WAT DOET VELDSCHOLTE VOEDSELVEILIGHEID

VOORLICHTING, ADVISERING & TRAINING:

• HACCP- trainingen op de locatie 
• Cursus basis-microbiologie (belang van voedselveilig werken) 
• Cursus reiniging en desinfectie 
• Opzetten van een plan van aanpak  
• Doet voorstellen tot monstername i.v.m. microbiologische criteria  
• Advies, nrichtingseisen en routing bij levensmiddelen verwerking 
• Advies over minder verlies van voedingswaren door HACCP 

METING & RAPPORTAGE:
• Uitvoeren van een nulmeting 
• Opstellen van een onafhankelijk audit/inspectie rapport 
• Determineren van knelpunten in de voedselveiligheid 
• Opstellen van een verbeterplan, timetabel en deadlines 
• Ondersteuning bij opzetten van een HACCP of voedselveiligheidsysteem 
• Begeleiding bij de implementatie

EN VERDER:
• Advies bij de realisatie van een ongedierte bestrijdingsplan 
• Uitvoeren van audits bij toeleveranciers  
• Vastleggen van leveranciersafspraken betreffende kwaliteit 
• Vastleggen T.H.T./T.G.T, assortiment, leveringseisen en hygiëne 

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.